برگزاری بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر ایران

[ad_1]

بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر ایران در دانشگاه شریف برگزار می شود.

به گزارش کلیک، انجمن کامپیوتر ایران، مرکز راه کارهای اطلاعاتی هوشمند و پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف، بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر را با هدف رشد و توسعه دانش و فناوری کامپیوتر ۲۱ الی  ۲۳  اسفند ماه ۱۳۹۵ برگزار می کنند. تاکید کنفرانس بر جنبه های بنیادی، کاربردی، راهبردی، توسعه ای و نیز آموزشی است که از مزایای خاص در سطح کشور برخوردار است. در این کنفرانس، آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف (لایتک) نیز به ارایه کارگاه های آموزشی مختلف در سطوح و زمینه های مختلف می پردازد. از تمامی کارشناسان، پژوهشگران، دانشگاهیان، صنعتگران و مهندسان دعوت می شود تا با شرکت در کنفرانس و کارگاه های آموزشی با هدف تبادل یافته های پژوهشی و کاربردی خود موجب پرباری و اثربخشی کنفرانس باشند.

گارگاه های آموزشی

آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات دانشگاه شریف ( لایتک ) مجموعه گارگاه های آموزشی کنفرانس را به شرح زیر برگزار می کند.

 بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر ایران

 

[ad_2]

لینک منبع